рус /  укр /  eng

(044) 228-41-90

(067) 503-28-30

Корпоративне право. Реєстрація підприємств

Корпоративне право. Реєстрація підприємств

Корпоративне право — це галузь права, сукупність норм, що регулюють суспільні відносини, пов'язані зі створенням і діяльністю компаній (господарських товариств, підприємств та інших суб'єктів господарської та підприємницької діяльності).

 
Ми надаємо своїм клієнтам широкий спектр послуг у сфері реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, зокрема:
 
 
 
Комплекс юридичних послуг з реєстрації підприємства чи товариства (ТОВ, ТДВ, ПП, ДП тощо), залежно від потреб Замовника, може складатися з наступних етапів:
 
 • надання юридичної адреси *;
 • резервування найменування;
 • розробка установчих документів, їх нотаріальне посвідчення;
 • підготовка пакету документів, необхідного для проведення реєстрації;
 • реєстрація в органах державної реєстрації районної адміністрації або міськвиконкому (райвиконкому);
 • реєстрація в органах статистики та отримання довідки про включення до ЄДРПОУ;
 • реєстрація в органах державної податкової служби та отримання довідки за формою 4-ОПП;
 • реєстрація у пенсійному фонді та фондах соціального страхування (одержання повідомлення про реєстрацію платника єдиного соціального внеску, отримання страхового свідоцтва);
 • отримання дозволу на виготовлення, а також безпосереднє виготовлення печатки і штампу;
 • отримання статусу платника єдиного податку (у випадку необхідності);
 • отримання свідоцтва платника ПДВ (в разі потреби і в разі наявності підстав для отримання такого свідоцтва, передбачених Податковим кодексом України);
 • юридичний супровід при відкритті рахунку в банку.
 
*Юридична адреса надається виключно в комплексі послуг з реєстрації або перереєстрації юридичної особи.
 
 
Далі розглянемо більш детально види підприємств і господарських товариств, які можуть бути зареєстровані відповідно до законодавства України.
 
Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, створений для систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності.
 
В Україні існують такі види підприємств:
 
 • Приватне підприємство (ПП) - підприємство, засноване на власності однієї або кількох фізичних осіб або на власності юридичної особи; законодавством не передбачені вимоги до розміру статутного фонду ПП;
 • Дочірнє підприємство (ДП) -  підприємство, власником якого є одна юридична особа - "материнське підприємство"; законодавством не передбачені вимоги до розміру статутного фонду ДП;
 • Державне підприємство (засноване на державній власності);
 • Комунальне підприємство (засноване на власності органів місцевого самоврядування);
 • Інші форми підприємств, передбачені законодавством (наприклад, кооперативи, підприємства об'єднань громадян, фермерські господарства тощо).
 
Господарські товариства - це суб'єкти господарювання, створені юридичними особами та / або громадянами шляхом об'єднання їх майна та участі в підприємницькій діяльності товариства з метою одержання прибутку.
 
До господарських товариств належать:
 
 • Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) - господарське товариство, статутний фонд якого розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами, несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном; учасники товариства несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах своїх вкладів; мінімальний розмір статутного фонду - 1 мінімальна заробітна плата, кількість учасників - до 10 осіб;
 • Товариство з додатковою відповідальністю (ТДВ) - господарське товариство, статутний фонд якого розділений на частки, визначених установчими документами розмірів і яке несе відповідальність за своїми зобов'язаннями власним майном, а в разі його недостатності учасники цього товариства несуть додаткову солідарну відповідальність у однаково кратному розмірі до внеску кожного з учасників; мінімальний розмір статутного фонду - 1 мінімальна заробітна плата, кількість учасників - не обмежена;
 • Публічне акціонерне товариство (ПАТ) - господарське товариство, статутний фонд якого розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості; мінімальний розмір статутного фонду - 1250 мінімальних заробітних плат; ПАТ має право проводити публічне розміщення акцій, кількість акціонерів - не обмежена;
 • Приватне акціонерне товариство (ПрАТ) - господарське товариство, статутний фонд якого розділений на певну кількість акцій однакової номінальної вартості; мінімальний розмір статутного фонду - 1250 мінімальних заробітних плат, ПрАТ має право проводити тільки приватне розміщення акцій, кількість акціонерів - не більше 100 осіб;
 • Повне товариство - господарське товариство, всі учасники якого відповідно до укладеного між ними договору здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства і несуть додаткову солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном;
 • Командитне товариство - господарське товариство, в якому один або декілька учасників здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть за його зобов'язаннями додаткову солідарну відповідальність усім своїм майном, на яке за законом може бути звернено стягнення (повні учасники), а інші учасники - лише своїми вкладами (вкладники).
 
Для отримання більш детальної інформації щодо наших послуг з реєстрації підприємств, будь ласка, зв'яжіться з нами за телефоном (044)228-41-90; (067)503-28-30 або надішліть запит електронною поштою office@uls.kiev.ua.
 
Для ознайомлення з більш детальною інформацією щодо наших послуг із внесення змін до установчих документів, реорганізації і ліквідації підприємств, реєстрації неприбуткових організацій, ЗМІ та інформагентств, отриманню витягів та виписок з ЄДР тощо, відвідайте відповідні розділи нашого сайту.